ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

നമ്പർ 32, ഡിഷുമെലിംഗ് ഓഫീസ് കെട്ടിടം, ജിങ്കെ റോഡ്, ജിന്നിയു ജില്ല, ചെംഗ്ഡു, ചൈന 610036

എം‌പി: 0086-158-8231-4158 (വെചാറ്റ് & വാട്ട്‌സ്ആപ്പ്)

ഫോൺ: 0086-28-877.997.71

നമ്പർ 32, ഡിഷുമെലിംഗ് ഓഫീസ് കെട്ടിടം, ജിങ്കെ റോഡ്, ജിന്നിയു ജില്ല, ചെംഗ്ഡു, ചൈന 610036

എം‌പി: 0086-158-8231-4158 (വെചാറ്റ് & വാട്ട്‌സ്ആപ്പ്)

ഫോൺ: 0086-28-877.997.71

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക